Logo SAV logo
  English | po slovensky     O stránke
  Nedeľa 20. január 2019 21:48    

Kontakt:
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232

E-mail:
kc-smolenice@savba.sk

Prenájom priestorov

V celom areáli platí zákaz vstupu so zvieratami.

Prenájom jednotlivých priestorov na pracovné akcie:

Kapacita miest Cena SAV Cena ost.
Veľká zasadačka 90 200€ 300€
Poľovnícky salón 38 100€ 150€
Okrúhla malá zasadačka 20 100€ 150€
Červený salón voľné sedenie (20max) 100€ 150€
Miestnosť na dolnom nádvorí 50 150€ 300€
Bašta - vináreň 30 100€ 200€
Knižnica 20 100€ 150€

Priestory sa dajú prenajať aj na hodinu za 40€.

Veľké spoločenské udalosti, pri ktorých budú k dispozícii priestory: veľká jedáleň, umelecký salón, bar, terasa a priľahlé priestory, veľká zasadačka (červený salón, modrý salón, žltý salón a knižnica) sa účtuje prenájom jednorazovo, a to:

Celý zámok 1 500€/deň

1 deň
do 100 osôb 600€
nad 100 osôb 1 500€


do 50 osôb 1 deň nad 50 osôb
Nádvorie akcie SAV 150€ 300€
Nádvorie org. mimo SAV 300€ 600€
Živánčisko (lesopark) 40€ /hod
Celý lesopark 1 500€
Filmovací deň 1 200€ (interiér)
800€ (exteriér)

Pre mimoakademické akcie je možné, podľa náročnosti akcie, ceny za prenájom ustanoviť dohodou ( v zmysle zákona 18/1996 Z.z. v platnom znení). Podmienkou je, že ceny ustanovené dohodou nesmú byť nižšie ako ceny uvedené v cenníku pre SAV.

Na požiadanie je možné ustanoviť celkovú cenu prenájmu, vrátane ubytovania. Cena bude prepočítaná za celkový prenájom za 1 deň a potvrdená bude dohodou.

Poplatok za prácu mimo pracovnej doby: Pracovná doba na zámku je do 21.30 hod. Požiadavky nad túto hodinu sa účtujú, za každú hodinu práce navyše 20€ ako prácu nadčas.

 
Kongresové centrum SAV
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232, GPS: 48°30'49.9"N 17°25'57.7"E
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu Kongresového centra SAV je zakázané.